Untitled Document
Сухоземните костенурки изчезват от България!
Срещащите се в България сухоземни костенурки {шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni)}, са на път да се превърнат само в спомен в следващите няколко десетилетия!
Ако не искаме това да се случи, нека заедно да се опитаме да предотвратим тяхното унищожаване от територията на страната!
Присъединете се към нас!
 
 
НОВИНИ
 
 
ФОТО ГАЛЕРИЯ
Каспийска блатна костенуркаMauremys rivulata Живороден гущерZootoca vivipara Голяма водна жабаPelophylax ridibundus
Голяма водна жабаPelophylax ridibundus Червенокоремна бумкаBombina bombina Червенокоремна бумкаBombina bombina
Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...