Указания при използване на материали от сайта.

При използване на информация от този сайт цитирайте по следния начин:

    Попгеоргиев, Г., Д. Плачийски (2005 и следващите години). Опазване на сухоземните костенурки, Българско дружество за защита на птиците. Интернет адрес: http://testudo.bspb.org/

    При използване на доклади, презентации, становища и др. се цитират имената на конкретните автори!

    Всички качени снимки във фото галерията на този сайт са със запазени авторски права. Използването им без позволението на авторите е незаконно. Ако искате да се свържете с тях използвайте следния е-майл: georgi.popgeorgiev@gmail.com
 

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...