Връзки към други херпетологични сайтове.


http://www.lacerta.de/
http://www.geocities.com/jeroenspeybroeck
http://www.reptile-database.org/
http://www.herp.it/
http://tolweb.org/
http://www.herpbreeder.com/
http://www.ssarherps.org/
http://www.thebhs.org/
http://www.folium.ru/en/journals/rjh
http://research.amnh.org/herpetology/
http://www.herpetology.hit.bg/


 
Други сайтове свързани с опазване на биологичното разнообразие.


http://www.besapara.hit.bg/
http://www.balkani.org/
http://www.riosv.ruse.bg/
http://www.riosv-hs.org/

http://www.bgflora.net/

 
 
 

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...