Всеки, който се интересува от повече информация и иска да помогне в дейностите за опазване на сухоземните костенурки, може да се обърне към:

Георги Попгеоргиев (координатор на дейностите по опазване на сухоземните костенурки в България към БДЗП), e-mai: georgi.popgeorgiev@gmail.com, или на телефона на регионалния офис на БДЗП град Пловдив-тел./факс. 032/62 62 12.

В случай, че имате информация за:

  • Незаконно събиране на сухоземни костенурки от бракониери;

  • Незаконно отглеждане или притежаване на сухоземни костенурки;

  • Продажба на сухоземни костенурки в зоомагазини , пазари или други места;

При всичките тези случаи е необходимо да се обърнете към най-близката Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), Регионално управление по горите (РУГ) и техните подразделения по места-Държавни лесничейства (ДЛ) и Държавни дивечовъдни станции (ДДС), както и до най-близката служба на МВР или останалите регионални структури на БДЗП.

Телефони на Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ):

РИОСВ Благоевград

073/ 8 8 - 51 - 60

РИОСВ Пловдив

032/64-32-45

РИОСВ Бургас

056/81-32-12

РИОСВ Русе

082 /80-92-81

РИОСВ Варна

052/63-45-89

РИОСВ София

02/856-51-52

РИОСВ Враца

092/ 6 2-92-11

РИОСВ Стара Загора

042/2-36-16

РИОСВ Велико Търново

062/62-03-58

РИОСВ Смолян

0301/6-26-70

РИОСВ Монтана

096/2-90-62 /30-09-64?

РИОСВ Хасково

038/ 60 16 24 

РИОСВ Пазарджик

034/44-18-75

РИОСВ Шумен

054/5-49-76

РИОСВ Плевен

064/80-07-11

 

 

Телефони на Българско дружество за защита на птиците

Офис:

Телефони за контакти:

е- mail:

Централен офис-София

02/707579

bspb_hq@bspb.org

Природозащитен център Пода гр. Бургас

056/850540

bspbpoda@mobikom.com

Регионален офис Бургас

056/84-12-68

bourgas@bspb.org

Регионален офис Свищов

0631/64014

svishtov@bspb.org

Регионален офис Пловдив

032/62-62-12

plovdiv@bspb.org

Регионален офис Хасково

038/622964

haskovo@bspb.org

Регионален офис Варна

052/ 65-15-36

varna@bspb.org

БДЗП-клон Белене

0658/2-63-40

bdzp@abv.bg

Природозащитен център Източни Родопи гр.Маджарово

03720/280

marin.kurtev@bspb.org

Регионален офис Хасково

038/62-29-64

haskovo@bspb.org

БДЗП-клон Тополовград

0470/37-08

bdzp_topolovgrad@abv.bg


 

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...