Галерия Земноводни
Земноводните са едни от най-интересните и загадъчни представители на гръбначните животни. В България се срещат 17 вида спадащи към двата подкласа: Опашати (Caudata) и Безопашати (Anura). В тази галерия можете да намерите фотографии на по-голямата част от тях. Разгледай
Галерия Сухоземни
Костенурките (Testudinata), са едни от най-застрашените от изчезване животни на нашата планета, срещащите се в България представители Шипобедрена и Шипоопашата сухоземни костенурки не правят изключение. Тук можете да видите и двата вида. Разгледай
Галерия Растения
България е една от страните с най-високо биологично разнообразие в Европа. В тази галерия можете да разгледате фотографии на защитени представители от българската флора. Разгледай
Галерия Животни
България е една от страните с най-високо биологично разнообразие в Европа. В тази галерия можете да разгледате фотографии на различни защитени представители от Българската фауна. Разгледай
Галерия Хабитати
Разнообразният релеф, климат и традиционни практики в селското стопанство, правят България една от най-красивите страни в Европа. В тази галерия можете да разгледате фотографии на различни хабитати и пейзажи от най-красивите места в България. Разгледай
Галерия Влечуги
Костенурките (Testudinata), са едни от най-застрашените от изчезване животни на нашата планета, срещащите се в България представители Шипобедрена и Шипоопашата сухоземни костенурки не правят изключение. Тук можете да видите и двата вида. Разгледай

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...