Галерия Земноводни: 1 2 3 4 Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,
Голяма водна жабаPelophylax ridibundus Голяма водна жабаPelophylax ridibundus Червенокоремна бумкаBombina bombina
Червенокоремна бумкаBombina bombina Голям гребенест тритонTriturus karelinii Малък гребенест тритонLissotriton vulgaris
Малък гребенест тритонLissotriton vulgaris Малък гребенест тритонLissotriton vulgaris Голям гребенест тритонTriturus karelinii
Галерия Земноводни: 1 2 3 4 Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...