Галерия Земноводни: 1 2 3 4 Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,
Зелена крастава жабаBufo viridis Голяма водна жабаRana ridibunda Кафява крастава жабаBufo bufo
Планинска водна жабаRana temporaria Горска жабаRana dalmatina Жълтокоремна бумкаBombina variegata
Жълтокоремна бумкаBombina variegata Голяма водна жабаRana ridibunda Кафява крастава жабаBufo bufo
Галерия Земноводни: 1 2 3 4 Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...