Галерия Земноводни: 1 2 3 4 Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,
Зелена крастава жабаBufo viridis Горска жабаRana dalmatina Голяма водна жабаRana ridibunda
Жаба дървестницаHyla arborea Жаба дървестницаHyla arborea Кафява крастава жабаBufo bufo
Кафява крастава жабаBufo bufo Малък гребенест тритонTriturus vulgaris
Галерия Земноводни: 1 2 3 4 Други галерии: Влечуги, Хабитати, Животни, Растения, Сухоземни, Земноводни,

 Цялата информация, снимки и документи, публикувани на този сайт са собственост на техните притежатели!
2003 – 2007 БДЗП – Пловдив.
Всички права запазени. За използване на материали...